Loading...

Wellspring Scholarship

Học bổng Wellspring là học bổng thường niên được trao cho những WISHer có thành tích ở các cuộc thi về học thuật, văn - thể - mỹ và có những nỗ lực cố gắng trong học tập hoặc xuất sắc vượt qua kỳ thi tuyển chọn của Nhà trường. Tham gia xét tuyển Học bổng Wellspring là một cơ hội để các em chứng tỏ năng lực, thể hiện tài năng và khẳng định giá trị bản thân.

 
Image1

HỌC BỔNG MERIT

Image2

HỌC BỔNG TALENT

Học sinh tiêu biểu

Nguyễn Trần Bảo Ngọc
Nguyễn Trần Bảo Ngọc
Lớp 9AB5
Học bổng Talent với giá trị 100%

 “Lớp 8 là một hành trình đáng nhớ với nhiều bất ngờ thú vị bởi tôi không nghĩ rằng mình đã có thể ứng cử cho vị trí Phó Hội Đại sứ. Môn Toán Tiếng Anh đã trở nên dễ dàng hơn với tôi. Tôi đã sẵn sàng đón nhận những thử thách mới, đồng thời nhìn lại những sai lầm của mình và làm việc chăm chỉ hơn để thu hoạch kết quả tốt. Những thay đổi tích cực đó, tôi tin rằng, là điều giúp tôi trưởng thành và hoàn thành hai học kỳ qua với những sắc màu bay bổng.”